Úžitočné info

CE Certifikáty

Pri požiadavke špeciálnych skiel Vám vystavíme sprievodnú dokumentáciu k zákazke.

Certifikáty

cert_1923_ICiMB_ST_13 (pdf)

Kalené sklo :  
Protokol o počiatočnej skúške typu (pdf)

Protokol o skúške (pdf)

Vyhlásenie zhody: 
Vyhlásenie zhody CE trojsklo (pdf)

Vyhlásenie zhody CE dvojsklo (pdf)

Sprievodná dokumentácia výrobku: 
CE - 4 profil 4 argón (pdf)

CE - 4 profil 4 bez plynu (pdf)

CE - 3.3.1 profil 4 argón (pdf)

CE - 4 profil 4 profil 4 argón (pdf)

CE - 6 profil 6 argón (pdf)

CE - 3.3.1 profil 6 argón (pdf)

CE - 6 profil 4 argón (pdf)